Јована Трајчева за “Setec Сè од Техника”

Реклама за брендот “Сетек Сè од Техника”, февруари, 2021 година